Předpokládaný harmonogram výzev 2008

Výbor Regionální rady dne 12. prosince 2007 vzal na vědomí předpokládaný harmonogram výzev v roce 2008.

Předpokládaný harmonogram výzev na rok 2008 je zde.

Časově přesné vymezení vyhlášování výzev vždy schvaluje Výbor Regionální rady.