Pracovní skupiny pro přípravu Regionálního operačního programu pro období 2007-2013

Dne 25. ledna 2006 se sešla na svém prvním společném jednání Koordinační pracovní skupina pro přípravu Regionálního operačního programu (ROP) složená ze zástupců Olomouckého a Zlínského kraje. Na tomto jednání bylo dohodnuto ustavení pracovních skupin, které budou spolupracovat se zpracovatelem ROP na rozpracování priorit, opatření a aktivit v jednotlivých oblastech. Pracovní skupiny jsou ustaveny na principu partnerství a jsou složeny ze zástupců obou krajů regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. Obsazení jednotlivých pracovních skupin najdete zde