POZOR: U výzvy č. 41/2013 bylo opraveno rozdělení bodového hodnocení vyváženého rozvoje území u podoblasti podpory 3.3.2

let__k.jpg Chybou ve vzorci při výpočtu průměrné dotace na 1 obyvatele v rámci podoblasti podpory 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 došlo k chybnému rozdělení obcí s rozšířenou působností do kategorií pro bodové hodnocení kritéria.

Kritérium se týkalo toho, nakolik projekty přispívají k vyváženému rozvoji regionu soudržnosti Střední Morava z pohledu již podpořených projektů v rámci ROP Střední Morava. Konkrétně se změna týká územních obvodů obcí s rozšířenou působností Hranice, Otrokovice, Přerov, Uherské Hradiště, Jeseník, Uherský Brod a Zlín, kterým byly podle správného přepočtu přičteny 2 body a obcí Vizovice, Bystřice pod Hostýnem a Olomouc, kterým byly přičteny 3 body.

Oprava byla provedena v dokumentu „Analýza územních obvodů obcí s rozšířenou působností ve vztahu k hodnocení vyváženého rozvoje území regionu soudržnosti Střední Morava v rámci Výzvy k předkládání projektových žádostí č. 41/2013“ pro oblast podpory 3.3.2. Ostatní části dokumentu zůstaly beze změny.

 

Za komplikace se velmi omlouváme.