Pozastaveny nové výzvy a podepisování smluv

vrr.jpg Předseda Regionální rady Martin Tesařík prozatím nebude podepisovat smlouvy o podpoře z Regionálního operačního programu Střední Morava. Důvodem je rozhodnutí vlády zastavit spolufinancování ze státního rozpočtu.

Martin Tesařík se k tomuto kroku rozhodl po vyhodnocení dopadů srpnového vládního unesení. „Rozhodnutí vlády nedodržet předchozí dohody bude mít vážný dopad na financování projektů obcí, podnikatelů a neziskových organizací. Nebylo by ode mne zodpovědné podepisovat smlouvy, které kvůli chybějící miliardě ze státního rozpočtu možná nebudeme moci dodržet. Souběžně se budu ze všech sil snažit dosáhnout změny postoje vlády, která nám v ekonomicky složité době bere důležité peníze na rozvoj regionu,“ konstatoval předseda.

V regionu soudržnosti rovněž prozatím nebudou vyhlašovány další výzvy k podávání projektových žádostí. Ve středu se na tom ve Zlíně dohodli zástupci Olomouckého a Zlínského kraje. Všichni žadatelé, kteří podali své projekty, případně již realizují konkrétní akce, budou upozorněni na možnost, že získají nižší finanční podporu, než předpokládali. Regionální rada bude čekat na výsledek vyjednávání zástupců Asociace krajů ČR s ministerstvy financí a regionálního rozvoje a případné změny v návrhu státního rozpočtu na rok 2011. Podpisování smluv a vyhlašování nových výzev se prozatím zastaví na měsíc, o dalším postupu rozhodnou zástupci krajů v návaznosti na vývoj jednání se státem.

 

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava svými kroky reaguje na usnesení vlády z 11. srpna, jímž pro rok 2011 ruší spolufinancování regionálních operačních programů. Dřívější rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj, jímž se region soudržnosti Střední Morava dosud řídil, přitom garantovalo podíl státu na financování ve výši 7,5 procenta. V době vydání tohoto rozhodnutí částka pro Olomoucký a Zlínský kraj pro období 2007 až 2013 činila 1,65 miliardy korun, při současném kurzu eura by to bylo 1,43 miliardy korun.

 

Podle aktualizovaných propočtů by usnesení vlády snížilo podporu u již vyhlášených výzev a aktuálně realizovaných projektů o 464 miliónů korun. V případě výzev připravovaných k vyhlášení by se regionální operační program musel snížit o dalších 530 miliónů korun.