Poutní místo Velehrad jako moderní prostor pro všechny

115_12.jpg Nové výstavní prostory, hlavní vstup do velehradského prostoru, propojení Poutní růžencové stezky či rekonstrukce příjezdové komunikace, parkovacích stání a chodníků. To vše doplní aktivity projektu Centra kulturního dialogu západní a východní Evropy, který aktuálně vzniká ve Velehradu. Regionální operační program Střední Morava přispěje částkou 25,2 milionů korun.

ROP Střední Morava doplní velehradské aktivity o tři projekty. Římskokatolická farnost Velehrad bude realizovat projekt na výstavbu dosud chybějícího hlavního vstupu do velehradského poutního areálu a dále zajistí propojení Poutní řůžencové stezky, která v současnosti končí před ohradní zdí celého poutního komplexu. Současně dojde k demolici stávající farní zdi a přilehlého chátrajícího přístřešku. Ten bude nahrazen novým pro uskladnění mobiliáře potřebného při zajišťování aktivit pro veřejnost. Římskokatolická farnost Velehrad získala dotaci 3,6 milionů korun.

Navázat na potenciál rozvoje turistického ruchu ve Velehradu a rozšířit nabídku celoročně poznávacích služeb v mikroregionu Buchlov se rozhodla i obec Velehrad, která předložila projekt Turistického centra Velehrad (dotace ROP Střední Morava 17,5 mil. Kč). Kromě standardních informačních aktivit zde bude k vidění stálá výstava o historii, pamětihodnostech a turistických zajímavostech mikroregionu Buchlov, prezentace výroby tradičních uměleckých předmětů v regionu a také multifunkční sál pro pořádání akcí pro místní i návštěvníky. Práce na výstavbě turistického centra by měly začít letos v červnu a skončit na konci roku 2013.

Posledním podpořeným velehradským projektem je rekonstrukce příjezdové komunikace, vytvoření dvaadvaceti parkovacích míst, chodníků či přemostění říčky Salašky v obci. Projekt bude realizovat příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště, která získala dotaci 4 miliony korun. V rámci tohoto projektu vznikne i stálá expozice historického vývoje sociálních služeb. Návštěvníci zde uvidí nejen řadu historických exponátů, ale i fotodokumentaci.

Projekty financované z ROP Střední Morava na Velehradě jsou doplňkovými aktivitami projektu Velehrad – Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, který je z velké části financován z Integrovaného operačního programu (cca 350 milionů korun). Realizací projektů se Velehrad stane moderním prostorem s provázanými společenskými, vzdělávacími a kulturními aktivitami.

 

Zdroj pro ilustrační foto: P. Hudec (www.velehrad-iop.cz)