Postupy pro příjemce při závěrečném vyúčtování projektu

web_2.jpg Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 25. 6. 2015 dokument Postupy pro příjemce při závěrečném vyúčtování projektu , který se vztahuje pouze na projekty, u nichž je uplatněno opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava. Jedná se o projekty nezakládající veřejnou podporu (tj. zpravidla se nejedná o projekty podnikatelských subjektů) předložené do výzev vyhlášených na opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava (tj. výzvy č. 31/2012 a výše).

Postupy pro příjemce při závěrečném vyúčtování projektu se vydávají v souvislosti s povinností ROP Střední Morava zveřejnit k 30. 6. 2015 informace o výpočtu závěrečné žádosti o platbu, která vyplývá ze znění výzev vyhlášených s uplatněním podmínek ve vazbě na eliminaci rizik.

Postupy pro příjemce při závěrečném vyúčtování projektu naleznete pod tímto odkazem http://www.rr-strednimorava.cz/file/5268/