Postup Řídícího orgánu ROP Střední Morava v návaznosti na poskytnutou dotaci na pořízení vozidel veřejné dopravy v případě neexistence závazku veřejné služby

web_2.jpg Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 11. 5. 2016 dokument „Postup Řídícího orgánu ROP Střední Morava v návaznosti na poskytnutou dotaci na pořízení vozidel veřejné dopravy v případě neexistence závazku veřejné služby“.

Tento dokument upravuje postupy příjemce dotace a Řídícího orgánu ROP Střední Morava pro případ, kdy příjemce dotace ukončí závazek veřejné služby z důvodu otevření trhu a při prodeji dopravního prostředku nebude využit postup podle § 35 odst. 3 zákona 194/2010 Sb., který odpovídá stávajícím podmínkám poskytnuté dotace.

Postup Řídícího orgánu ROP Střední Morava v návaznosti na poskytnutou dotaci na pořízení vozidel veřejné dopravy v případě neexistence závazku veřejné služby naleznete pod tímto odkazem http://www.rr-strednimorava.cz/file/5526/