Poslední peníze z ROP Střední Morava směřují na rekonstrukce krajských silnic

Horn___Lhota_silnice.jpg Olomouc, 18.11.2014 – Většina evropských peněz, které měl Regionální operační program Střední Morava v programovém období 2007-2013 k dispozici, již byla rozdělena. Podle aktuálních propočtů zůstalo z celkové částky 18,3 miliard k dispozici ještě 300 milionů korun, které teď mohou najít uplatnění. Poslední peníze půjdou na rekonstrukce krajských silnic, rozhodnul o tom Výbor Regionální rady.

Pro rok 2014 přitom už žádné výzvy plánovány nebyly. Díky intervencím ČNB se ale finanční alokace programu zvýšila v řádu stovek milionů korun a čerpání ovlivňují i úspory z veřejných zakázek a další rizika. Díky dobrému plánování ROP Střední Morava a vypsání posledních výzev se ale podaří využít celkový finanční rámec programu.

Aktuálně vyhlášená výzva pro předkládání projektových žádostí je zaměřena na stavební úpravy a případné rozšíření, modernizaci a výstavbu souvislých úseků silnic II. a III. třídy. Své projekty do ní mohou předložit Olomoucký a Zlínský kraj a organizace jimi zřizované a zakládané. Pro všechny ale platí stejná podmínka – pokud se svým projektem uspějí, musí jej zrealizovat nejpozději do 31.12.2015. To je termín pro závěrečné vyúčtování peněz z evropských fondů pro období 2007-2013.

ROP Střední Morava disponoval v programovém období 2007-2013 finanční alokací ve výši 18,3 miliardy korun. Více než třetina z těchto prostředků podpořila projekty v oblasti dopravy. Aktuálně je to 266 projektů za více než 7 miliard korun. Dvě třetiny z této částky -  přibližně 4,7 miliardy korun - směřují do rozvoje regionální silniční sítě. Díky tomu již bylo v Olomouckém a Zlínském kraji nově postaveno 5 km a zrekonstruováno 122 km silnic II.  a III. třídy. Dalších 120 km komunikací pak ještě přibude do konce příštího roku. Zbývající 2,3 miliardy korun přispěly k vybudování 9 dopravních terminálů, výstavbě a rekonstrukci 192 zastávek a nákupu 137 vozidel ve veřejné dopravě či ke vzniku 125 km cyklostezek.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz