Poskytování informací k možnostem podpory z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

euro_coins.jpg V rámci přípravy a projednání strategie realizace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) došlo k dohodě zástupců Regionálních rad s řídicím orgánem MMR o poskytování tzv. konzultačního servisu pro IROP.

Do doby vyjednání operačního programu s Evropskou komisí a rozhodnutí o finální podobě jeho implementační struktury a zároveň do doby vyhlášení prvních výzev je možné konzultovat s pracovníky Regionální rady Střední Moravy vhodnost připravovaných projektových záměrů k podpoře z IROP (konzultace z pohledu věcného zaměření projektu, typu žadatele atd.).

Konzultanti v tuto chvíli mohou poskytnout základní informace do úrovně aktuálního návrhu programového dokumentu IROP, případně sdělit předpoklad pro další specifikaci podpory. Detailní informace týkající se specifických podmínek podpory, způsobilosti výdajů, omezení maximální výše dotace, územní specifikace nebo požadavků na zpracování projektové žádosti a jejich příloh atd. bude možné poskytnout závazně až na základě vyhlášení konkrétní výzvy k předkládání projektů.

Předpoklad vyhlášení prvních výzev v rámci IROP je v druhé polovině roku 2015. Nicméně již teď doporučujeme konzultovat vhodnost projektových záměrů z pohledu věcného zaměření (aktivit), aby měli žadatelé dostatek času pro plánování svých projektových záměrů a v době vyhlášení prvních výzev byli připraveni.

V případě Vašeho zájmu o informace k možnostem podpory z IROP v území Olomouckého a Zlínského kraje se může obracet na níže uvedené kontaktní pracovníky.

Ing. Dagmar Holčáková
tel.: +420 739 002 408
e-mail: dagmar.holcakova@rr-strednimorava_cz
Bc. Radek Strnadel
tel.: +420 739 002 409
e-mail: radek.strnadel@rr-strednimorava_cz