Podnikatelé z Rožnovska a Jesenicka měli o drobné příspěvky zájem

3_Lesn____penzion_Bun____.jpg Zjednodušenou formu žádosti o drobný příspěvek z ROP Střední Morava uvítalo 32 podnikatelů v cestovním ruchu z Jesenicka a Rožnovska. Využili tak pilotní aktivity, kterou vyhlásil Úřad Regionální rady Střední Morava v polovině srpna letošního roku.

„Doposud jsme z ROP Střední Morava u podnikatelů podporovali pouze projekty s dotací nad 2 miliony korun. Cílem této pilotní aktivity bylo zvýšit kvalitu služeb poskytovaných v rámci cestovního ruchu také u menších zařízení, kde jsme nepředpokládali tak vysoké vstupní investice. Proto jsme nejprve pilotně vytipovali dvě oblasti, na kterých jsme si chtěli vyzkoušet model zjednodušené žádosti,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Provozovatelé penzionů na Jesenicku a Rožnovsku mohli do poloviny listopadu žádat o příspěvek ve výši 50 – 500 tisíc na rekonstrukci pokojů, výstavbu dětských hřišť, odpočinkových posezení, venkovních přístřešků či parkovacích ploch. Pilotní aktivity Úřadu Regionální rady nakonec využilo patnáct provozovatelů penzionů ze Zlínského kraje a sedmnáct z Olomouckého kraje. Podle ředitele úřadu teď projekty projdou kontrolou formálních náležitostí, a pokud budou žádosti zpracovány v souladu s požadavky ROP, není důvod předložené žádosti nepodpořit. V Olomouckém kraji nejvíce žádostí přišlo z Lipové-lázní a ve Zlínském kraji zase z Rožnova pod Radhoštěm. Ve většině případů se jednalo o rekonstrukci pokojů a kombinaci venkovního posezení s dětským hřištěm. Příspěvek z ROP Střední Morava bude podnikatelům poskytujícím ubytování schválen v maximální výši 50 procent z celkových nákladů na investici.

 

Na podporu cestovního ruchu v Olomouckém a Zlínském kraji byly doposud schváleny projekty za 3 miliardy korun. Z toho 1,1 miliardy využil na své projekty veřejný sektor (jednalo se především o projekty muzeí, galerií, informačních center, apod.) a zbývající 1,9 miliard využili podnikatelé v oblasti cestovního ruchu (např. nové ubytovací kapacity, lyžařské areály, letní sporty či lázeňská a wellness centra). Z celkového množství peněz určených na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje v letech 2007 až 2013 (17,5 mld. Kč) bylo na podporu cestovního ruchu vyčleněno 19 procent. Dalších 37 procent bylo určeno na dopravu, 41 procent na rozvoj měst a obcí a zbývající 3 procenta byly využity na projekty podpory absorpční kapacity v regionu, které realizuje Úřad Regionální rady spolu s Olomouckým a Zlínským krajem.