Podnikatelé z regionu mohou žádat o inovační voucher

home.jpg Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou žádat o finanční příspěvek až 149 tisíc korun na spolupráci s vybranými vysokými školami. Jedná se o nákup služeb, které napomáhají zvyšovat inovační potenciál podnikatelského subjektu. Pro podnikatele z každého kraje je vyčleněno 5 milionů korun z ROP Střední Morava.

Žádat o inovační voucher může podnikatelský subjekt, který směřuje k vytvoření nového či inovovaného produktu, který mu zároveň pomůže posílit konkurenceschopnost na stávajících trzích či získat nové trhy. Novým či inovovaným produktem se rozumí produkt s kvalitativně lepšími vlastnostmi z hlediska vnímání externího zákazníka, oproti stávající produkci nabízené na trhu.

Každá žádost musí splňovat podmínky definované v dokumentaci Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher. Aktivita je financována z ROP Střední Morava, a spolufinancována Olomouckým a Zlínským krajem.

Podmínky pro žádost o udělení inovačního voucheru najdete na tomto odkaze.