Podnikatelé z Jesenicka a Šumperska mohou žádat téměř o sto milionů korun

web_projekty01.jpg V pátek 12. října byla Úřadem Regionální rady vyhlášena v pořadí osmatřicátá výzva z ROP Střední Morava. Své projekty mohou do poloviny prosince letošního roku předkládat podnikatelé z Jesenicka a Šumperska, statutární město Olomouc a obce Bouzovska.

Celkem bylo z Regionálního operačního programu Střední Morava uvolněno 121 milionů korun. Podnikatelům z Jesenicka je v ROP Střední Morava vyčleněno celkem o 53,8 milionů korun na ubytovací zařízení s návazností na stávající letní a zimní aktivity v území. Veškeré modernizované či nově vzniklé ubytovací kapacity musí po realizaci projít certifikací Asociace hotelů a restaurací Česká republika. Stejný postup je nastaven i pro podnikatele z Šumperska, pro které je v ROP Střední  Morava připraveno 42 miliony korun.

Dále mohou své projekty předkládat obce nad 500 obyvatel z Bouzovska, které mohou žádat o 13,5 milionů korun na sportovní zařízení a jejich vybavení. Statutární město Olomouc bude čerpat dotaci na 12,1 milion korun. Má v plánu vybudovat sportovní hřiště u základních a mateřských škol ve městě, které budou zároveň zpřístupněny i veřejnosti.

Uzávěrka pro předkládání žádostí ze všech oblastí podpory je 11. prosinec 2012 do 12:00 hodin na Úřad Regionální rady v Olomouci a ve Zlíně.

Seznam aktuálně vyhlášených výzev, vč. projektové dokumentace, je ZDE.