Podnikatelé z Jesenicka a Rožnovska mají příležitost získat drobný příspěvek z ROP

3_Lesn____penzion_Bun____.jpg Rekonstruované pokoje, parkovací plochy, dětská hřiště či venkovní posezení si mohou nově pořídit drobní podnikatelé z Jesenicka a Rožnovska. Regionální operační program Střední Morava pro ně vyčlenil celkem devět a půl milionů korun.

 „Drobný příspěvek pro podnikatele poskytující ubytovací služby je zjednodušená forma projektu, v níž jsou kladeny omezené požadavky na zpracování projektové žádosti a jejích příloh a dále jsou upraveny administrativní postupy pro zpracování, předložení, hodnocení a realizaci projektu. Důraz je kladen především na snížení administrativní náročnosti,“ popsal ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. O příspěvek mohou žádat poskytovatelé ubytování s kapacitou do třiceti lůžek na Jesenicku a Rožnovsku. „Pilotně jsme vybrali právě tyto dvě oblasti, kde předpokládáme největší zastoupení drobných podnikatelů v oblasti ubytovacích služeb. Pokud se nám nastavený model osvědčí, rozšíříme jej i do ostatních území regionu,“ pokračoval ředitel Matulík. Konkrétně o příspěvek mohou požádat provozovatelé penzionů a jiných zařízení z Jeseníka, Lipové – Lázní, Ostružné, Bělé p.P., České Vsi, Rožnova p.R., Zubří, Dolní Bečvy, Prostřední Bečvy, Horní Bečvy, Vidče, Vigantic, Valašské Bystřice a Hutiska – Solance. Výše drobného příspěvku se bude pohybovat od padesáti tisíc do půl milionu korun na jeden projekt. „Budeme podporovat hlavně zvýšení kvality ubytování a venkovní vybavenost,“ doplnil Matulík.

 

Žádosti o drobný příspěvek lze na Úřad Regionální rady předkládat od 15. srpna do 15. listopadu 2012. Podmínky a stanovené postupy lze přímo konzultovat na Úřadu Regionální rady, nebo prostřednictvím koordinátorů Integrovaných plánů rozvoje území, kterými jsou na Jesenicku Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a na Rožnovsku Zlínský kraj, resp. Odbor strategického rozvoje. Tito koordinátoři mohou kromě poskytování konzultací žadatelům pomáhat i při samotném zpracování jejich žádostí. První vybraní příjemci drobných příspěvků z ROP Střední Morava budou známi na začátku roku 2013.

 

Znění výzvy, vč. příloh je ZDE.