Podnikatelé, víte, jak revitalizovat brownfield?

brownfield.jpg Tři semináře určené pro podnikatele z Olomouckého a Zlínského kraje připravil Úřad Regionální rady, aby vysvětlil, jak předkládat projekty do výzvy č. 21/2010 na podporu podnikání, resp. revitalizaci brownfields.

"Brownfields jsou neudržované, nevhodně využívané, poškozené či zanedbané plochy a objekty, které mohou být i kontaminované a které mají další rozvojový potenciál při zvolení jiného funkčního využití. Nejčastěji se jedná o bývalé průmyslové, vojenské, dopravní, zemědělské apod. areály," tak zní přesná definice brownfield, která je uvedená ve výzvě k předkládání projektů pro příslušnou oblast podpory.

Jednotlivé semináře pro podnikatele jsou připraveny:

1.9. ve Zlíně

2.9. v Olomouci 

3.9. v Jeseníku

Pozvánka s programem a upřesňujícími informacemi je k dispozici ZDE.

Registrace je dostupná ZDE.

Účast na seminářích je BEZPLATNÁ.