Podnikatelé mohou revitalizovat nevyužité plochy k podnikání

8309.jpg Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou revitalizovat nevyužité objekty pro další podnikání. Umožňuje to výzva na podporu podnikání vyhlášená z Regionálního operačního programu Střední Morava.

„Na revitalizaci brownfields je pro podnikatele k dispozici 366 milionů korun,“ řekl předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík. Jedná se především o stavební úpravy a rozšíření stávajících objektů pro podnikání (tzv. brownfields), investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón či demolice nevyužitých staveb a zchátralých objektů brownfields. V porovnání s výzvou, která byla na podporu podnikání vyhlášená na začátku roku 2008, se nyní mohou z deseti procent do realizace projektů zapojit i obce. Umožňují to takzvané koncepty, které musí žadatelé (podnikatelé a obce) zpracovat ještě před tím, než na úřad začnou předkládat své projekty. „Pro tuto oblast podpory jsme se rozhodli využít model konceptu, kdy žadatel úřadu nejdříve předkládá návrh řešení a až poté konkrétní projekty,“ doplnil Tesařík. Důvodem pro takový postup je snaha o komplexní řešení nevyužitých ploch na vybraném území. „Nechceme jen bourat staré haly, ale chceme, aby vznikly nové objekty pro podnikání s dopravním napojením a parkovacími plochami. Užitek z takového projektu by měl mít nejen podnikatel, ale i obec, na jejímž území se brownfields nachází“ dodal Tesařík. Od devátého srpna mají podnikatelé tři měsíce na to, aby na úřad předložili koncepty řešení. V té době mají také možnost návrhy konzultovat přímo s pracovníky Úřadu Regionální rady.

 

Z pohledu realizace Regionálního operačního programu Střední Morava se jedná o první výzvu, která primárně podporuje spolupráci mezi podnikatelským a veřejným sektorem. Doposud projekty předkládaly buď samotné obce, nebo podnikatelé. Ti se v ROPu realizují zejména u podnikatelských aktivit ve vztahu k cestovnímu ruchu. Do poloviny roku 2010 podnikatelé na projekty v cestovním ruchu získali půl druhé miliardy, z toho projekty za necelou půlmiliardu jsou již v provozu a slouží návštěvníkům Olomouckého a Zlínského kraje.

 

Pro zájemce o dotaci z této oblasti připravil Úřad Regionální rady tři semináře, na kterých bude vysvětlovat postupy pro úspěšné zpracování žádosti. První seminář bude 1. září ve Zlíně, 2. září bude v Olomouci a poslední seminář bude 3. září v Jeseníku. Registrace na jednotlivé semináře je k dispozici ZDE.

 

Podmínky vyhlášené výzvy na podporu podnikání.

 

Dokumentace k vyhlášené výzvě č. 21/2010.