Podnikatelé i veřejný sektor mohou žádat v osmé výzvě

V pořadí již osmou výzvu z Regionálního operačního programu Střední Morava schválil na svém jednání Výbor Regionální rady ve středu 25. června 2008.

Jedná se o další intervenci z evropských fondů, tentokrát v rámci tzv. integrovaného rozvoje cestovního ruchu na území Jesenicka, Šumperska a ve městě Olomouc. Vyhlášená výzva pokrývá zájmy jak veřejného, tak i podnikatelského sektoru v uvedených oblastech koncentrované podpory cestovního ruchu. Jedná se o opatření ROP Střední Morava 3.3.1 podnikatelská infrastruktura a služby a 3.1 integrovaný rozvoj cestovního ruchu.

Kompletní znění výzvy, vč. příslušné dokumentace bude zveřejněno v pondělí 7. července na stránkách Regionální rady (www.rr-strednimorava.cz).