Podnikatelé i veřejný sektor mohou žádat v osmé výzvě

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje v pořadí osmou výzvu pro předkládání projektů financovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Jedná se tyto oblasti a podoblasti podpory:

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Olomouc
3.3.1 - Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Olomouc
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Šumpersko
3.3.1 - Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Šumpersko
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Jesenicko
3.3.1 - Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Jesenicko
4.2 – Příprava, realizace a koordinace integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ)

Příjemci podpory mohou být s ohledem na znění výzvy žadatelé veřejného či podnikatelského sektoru, ale i žadatelé ze sektoru neziskového.

Úplné znění jednotlivých výzev je k dispozici v Dokumentaci k výzvám.

Dokumenty ke stažení