Počet uživatelů cyklostezek po 1. roce provozu

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil Metodocké oznámení týkající se průzkumu pro stanovení hodnoty indikátoru "Počet uživatelů cyklostezek po 1. roce provozu".

Dokument ke stažení