Plán práce Výboru Regionální rady a Monitorovacího výboru v roce 2013

OK.jpg Prosincový Výbor Regionální rady schválil i plán pro svá jednání v příštím roce, stejně jako plán zasedání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava. První jednání Výboru Regionální rady je naplánováno na 9. ledna 2013 ve Zlíně.

Plán jednání Výboru Regionální rady 2013

 

Plán zasedání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava 2013