Peníze z evropských fondů budou rozděleny mezi 30 projektů ve Zlínském kraji

ZLÍN - Celkem 30 projektů ze Zlínského kraje bude podpořeno v rámci programu INTERREG IIIA ČR - SR, který je zaměřen na rozvoj spolupráce mezi regiony na česko-slovenské hranici. Ze zdrojů Evropské unie tak bude rozděleno přes 70 milionů korun. O výsledku rozhodl Společný Řídící výbor na svém třetím zasedání koncem října.


"Byly podpořeny projekty s přeshraničním dopadem zaměřené na lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj, budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, rozvoj krajiny či na zachování a zlepšení přírodních zdrojů a životních podmínek," uvedla Lenka Hnilová ze strategického odboru krajského úřadu.


V oblasti rozvoje infrastruktury turismu v česko-slovenském pohraničí mezi největší investice patří záměr vybudování cykloturistické trasy Šanov - Horná Súča a rekonstrukce lyžařského vleku v Šanově.


V oblasti rozvoje krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí uspěly projekty měst Valašské Meziříčí a Vsetín, obcí Dolní Němčí, Bohuslavice nad Vláří, Horní Lideč a státního podniku Povodí Moravy. Úspěšným žadatelem v tomto opatření je i Zlínský kraj, který předložil 6 projektů zaměřených na využití obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické efektivity v budovách krajských středních škol. Dále budou podpořeny 4 projekty ze Zlínského kraje v opatření zaměřeném na lidské zdroje a sociální a kulturní rozvoj, v němž uspělo občanské sdružení Kunovjan, TJ Slovan Luhačovice, SOŠ a SOU Slavičín a Městské divadlo Zlín.


V rámci opatření zaměřeném na vypracování rozvojových studií, analýz a dokumentací finance získá například Zlínský kraj pro svůj záměr vypracovat projektovou dokumentaci na značení kulturních a turistických cílů v regionu.

Seznam schválených projektů naleznete zde.