Pátá výzva uzavřena

Sedm žádostí o podporu z ROP Střední Morava pro podnikatele v cestovním ruchu na Luhačovicku bylo přijato do uzávěrky pro předkládání žádostí v oblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Luhačovicka.

Z rozpočtu Regionální rady je podnikateli na Luhačovicku požadováno 191 milionů korun. Alokace určená výzvou byla stanovena na 130 milionů korun.