Parkánové zahrady se otevřely prvním návštěvníkům

park__ny.jpg Po dlouhých letech se Olomoučanům a turistům otevřely univerzitní zahrady, které dlouho chátraly. Parkánové zahrady, jak je v Olomouci zvykem zahrady nazývat, se nacházejí mezi hradbami v Bezručových sadech a univerzitními budovami v Křížkovského ulici.

Nádherné prostory nad městskými hradbami se díky své historické a komorní atmosféře mohou stát vyhledávaným místem pro vzdělávání, setkávání či odpočinek studentů a všech Olomoučanů. Studenti zde mohou trávit i část výuky. Lidem se pak navíc otevře Jakubský výpad, dříve oblíbený průchod z hradebních zahrad do Bezručových sadů.

Zahrady zdobí drobné dřeviny, keře růží a další rostliny vysázené do geometrických tvarů. Velmi příjemné prostory doplňují lavičky a fontány. Zahradám nechybí ani zahradní altán k odpočinku. Restaurátoři neopomenuli ani kamenné prvky zahrady, které uvedli do původního stavu.

Prostory zyhrad budou primárně využívat studenti a personál univerzity. Nicméně univerzita nezavrhuje ani pořádání komorních oslav či například svatebních obřadů. Veřejnost si zahrady může prohlédnout vchodem z Křížkovského ulice.

V místech dnešních zahrad stával až do roku 1792 kostel svatého Petra, od něj také pochází nepříliš známý název místa Petrské návrší. Zahrady sloužily původně dvěma účelům. V dobách ohrožení tu bylo postavení dělostřelectva, v mírových časech to bylo místo k odpočinku. Poprvé otevřeny byly na začátku devadesátých let, v polovině dekády je však univerzita pro špatný stav uzavřela. Od té doby místo chátralo.

Z Regionálního operačního programu Střední Morava byla na úpravu zahrad poskytnuta dotace 8,5 milionů korun. Celkové náklady byly 11,5 milionů korun.