Park Komenského ve Zlíně získal celorepublikový titul Park roku 2015

park_Zl__n.jpg Významné ocenění Park roku 2015 v České republice získal zlínský park v soutěži, kterou vyhlašuje Svaz zakládání a údržby zeleně. Na první příčku Park Komenského dosáhl na základě zdařilé proměny, kterou prošel v minulém roce. Proměna je viditelná především na množství nové zeleně a úpravě ploch. Nově bylo v parku vysazeno na 300 stromů, 4 000 keřů a 11 000 trvale rostoucích květin. Odborná porota hodnotila nejen kvalitu zahradnické práce, ale také soulad díla s okolím, respektování prostřední a přínos rekonstruovaného díla pro životní prostředí. ROP Střední Morava na revitalizaci prostoru v centrální části města přispěl částkou přesahující 40 milionů korun.