Oznámení o chybě zveřejněné v MP Koncepty

DSC07967.jpg Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava sděluje, že při zveřejnění Metodického pokynu pro zpracování a realizaci konceptu došlo k chybě při zveřejnění schválené podoby dokumentu.

Podle dostupných informací byla zveřejněna podoba metodického pokynu, která nebyla oficiálně schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Chybné zveřejnění se projevilo ve znění kapitoly 3.9 Dohoda zúčastněných stran, kde správné znění je následující:

 

„Tato dohoda musí v písemné formě vyjadřovat souhlas zúčastněných stran se zapojením do přípravy a realizace Konceptu a zajištěním udržitelnosti Konceptu a jeho jednotlivých projektů. Součástí dohody bude i výčet vzájemných povinností zúčastněných stran, jejich návaznosti a vymahatelnosti.“

 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava se za tuto chybu omlouvá a současně sděluje, že správné znění Metodického pokynu pro zpracování a realizaci konceptu je dodatečně zveřejněno na internetových stránkách úřadu, přímo v dokummnetaci k výzvě č. 20/2010.

Plné znění platného metodického pokynu je k dispozici ZDE.