Otevřením krajské knihovny byl definitivně dokončen Baťův institut ve Zlíně

img_6831.jpg Slavnostním otevřením nových prostor Krajské knihovny Františka Bartoše v 15. budově bývalého továrního areálu ve Zlíně bylo definitivně dokončeno kulturně vzdělávací centrum 14I15 BAŤŮV INSTITUT.

Vybudování 14I15 BAŤOVA INSTITUTU revitalizací objektů č. 14 a 15 někdejších závodů na výrobu obuvi je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí Zlínského kraje v celkové výši přes 900 milionů korun.  

Do prvního z „dvojčat“ byla už letos na jaře přestěhována Krajská galerie výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy.

Všechny tři kulturní instituce, které přesídlily do 14I15 BAŤOVA INSTITUTU, vyžadovaly výraznou vnitřní proměnu zacílenou na aktivní práci s návštěvníky a tedy mnohostranné otevření se světu. Dosud působily v provizorních pronájmech.

Zlínský kraj jako zřizovatel těchto svých příspěvkových organizací hledal již od roku 2004 systémové řešení stávající neuspokojivé situace. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena varianta umístění těchto institucí do objektů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti vlakového i autobusového nádraží ve Zlíně a které kraj získal do svého majetku.

Konverzí bývalých industriálních budov do podoby moderních kulturních a uměleckých center (tzv. obrácená funkcionalita) se Zlín přiřadil k městům, kde byl podobný postup úspěšně realizován (např. pražský DOX – Centrum současného umění).

Projekt byl realizován s podporou Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, nicméně finanční spoluúčast Zlínského kraje byla nezbytnou podmínkou tohoto záměru stejně jako dlouhodobá politická podpora dosavadních krajských zastupitelstev.  


    

Fakta a zajímavosti:

Instituce

Využívaná plocha původně

Využívaná plocha ve 14|15

Muzeum jihovýchodní Moravy

1610 m2

3994 m2

Krajská galerie výtvarného umění

1231 m2 (+300 m2 sklad v budově 44)

4202 m2

Krajská knihovna Františka Bartoše

2 185 m2

6965 m2

Nové expozice

  • Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně je umístěna ve 2. NP budovy č. 14, celková plocha expozice je 1 700 m2. Ve stálé expozici „Prostor Zlín, řády vidění“ jsou představeny práce českých umělců první poloviny 20. století, zlínská architektura a průmyslový design.
  • Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně přemístěním do nových prostor ve 3. NP budovy č. 14 získalo pro své expozice plochu 1 825 m2. Ve stálé expozici „Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost“ jsou představena 3 velká témata spojená s historií Zlína a firmy Baťa - obuv a produkce firmy Baťa, film a cestovatelství. V 5. NP 14. budovy je umístěna interaktivní expozice věnovaná životu dílu zlínského rodáka F. Bartoše.
  • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně získala zázemí v budově č. 15. Ve 3. NP na ploše 1 640 m2 je situována knihovna pro děti a dospělé. Studovna, knihovna a prostory pro vzdělávání jsou umístěny ve 4. NP 15. budovy. Pod nově vybudovanou platformou získala knihovna sklad pro svůj knihovní fond.
  • Otevřený multifunkční prostor – platforma je hlavním vstupním prostranstvím o celkové ploše 3 500 m2. Prostor je vhodný pro pořádání happeningů, performancí, instalací, procesu umělecké tvorby, elektronického a digitálního umění, koncertů, projekcí, slavností, venkovních výstav umění a dalších kulturních akcí.

Nové technologie

  • Pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše bylo v rámci projektu pořízeno moderní zařízení a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu (RFID).
  • V rámci realizace projektu byla dále pořízena technologie pro velkoplošné vizuální projekce.

Služby a zázemí pro návštěvníky

  • Návštěvníci jednotlivých institucí 14|15 BAŤOVA INSTITUTU získali možnost bezproblémového parkování přímo v budově institutu, pro občerstvení mohou využít kavárnu a nabídka služeb je doplněna o bookshop. Edukační sály vybavené IT a AV technikou jsou vhodné pro pořádání konferencí nebo workshopů.

Servisní organizace

  • V zájmu efektivního řízení kulturních institucí v nových prostorách byla správou objektů a koordinací společných aktivit odehrávajících se v institutu pověřena nově založená společná servisní organizace.

 

ZDROJ: www.kr-zlinsky.cz