Osmá výzva upravila zadávání zakázek

Vyhlášením osmé výzvy byl upraven metodický pokyn pro zadávání zakázek. Kromě jiného nově u zakázek přesahujících 2 miliony bez DHP na služby a 6 milionů bez DPH na stavební práce budou zadavatelé postupovat v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Upravený metodický pokyn platí pro žadatele od výzvy č. 08/2008. Žadatelé z předchozích výzev se řídí metodickými pokyny zveřejněnými v dané výzvě.

Dokumenty ke stažení:

Osmá výzva v některých detailech upravila i metodický pokyn Publicita.