Oranžérie v Loučné nad Desnou znovu ožije

Lou__n___web.jpg První guláš dávali tuto sobotu v nově rekonstruované oranžérii v Loučné nad Desnou. Po několika letech se otevřel prostor pro kulturní a společenské setkávání obyvatel Loučné na Šumpersku.

"Jsme rádi, že po letech můžeme obyvatelům Loučné nabídnout důstojný prostor pro kulturní vystoupení a společenská setkávání," řekl starosta obce Pavel Martínek. Budova tzv. oranžérie dlouhodobě chátrala, proto zástupci obce přivítali možnost opravit chátrající prostory z Regionálního operačního programu Střední Morava. "V prvním podlaží byl vytvořen sál pro 137 sedících diváků, jeviště, sociální zařízení, občerstvení, příruční sklady a klubovna se zvláštním vstupem, šatnami a sociálním zařízením. Vstup do objektu byl  zajištěn i bezbariérově. Zároveň byl vybudován i nový hlavní vstup do objektu, tj. na místě vstupu do stávající kotelny. Ve druhém podlaží byla vybudována galerie s výhledem do sálu, kuchyňka a sklady. Součástí je i instalace divadelní techniky," doplnil starosta Martínek.

Otevření loučenské oranžérie byli přítomni i sousedé z blízkého česko-polského pohraničí, kteří uvítali možnost vzájemné česko-polské kulturní a společenské výměny.

Projekt byl financován z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 22 milionů korun, což představovalo 90% celkových způsobilých výdajů projektu.