Omluva Úřadu Regionální rady

DSC09907.jpg K datu 7.11.2014 byla aktualizována Příručka pro příjemce, verze 9.8. V této příručce došlo k chybnému uvedení roku na str. 54, kdy místo data ukončení fyzické realizace projektu do 30. 6. 2015 bylo uvedeno datum ukončení fyzické realizace projektu do 30. 6. 2014. Tato chyba byla v Příručce pro příjemce opravena. Tímto se příjemcům za chybu omlouváme.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit touto dokumentací ode dne jejího zveřejnění, tj. od 14. 11. 2014.

Aktualizovanou Příručku pro příjemce naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/5019/.