Olomoucký kraj vyhlásil grantová schémata

Olomoucký kraj vyhlásil v pátek 11. března 2005 první výzvu pro příjem akcí v grantových schématech v rámci Společného regionálního operačního programu.

V Olomouckém kraji bylo vyhlášeno 6 grantových schémat v oblasti podpory podnikání, cestovního ruchu a sociální integrace. Žadateli dle typu a podmínek jednotlivých grantových schémat mohou být malí a střední podnikatelé, neziskové organizace, obce a svazky obcí. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 9. 5. 2005 v 17:00 hod.

Tiskovou zprávu Olomouckého kraje k vyhlášení výzvy včetně harmonogramu informačních seminářů naleznete zde.

Podrobné informace k jednotlivým grantovým schématům jsou k dispozici na internetových stránkách Olomouckého kraje (zde).