Olomouc může žádat o dotace na základní a mateřské školy ve městě

z__.jpg Statutátní město Olomouc může žádat o dotace na rozvoj mateřských a základních škol ve městě. Ty jsou zahrnuty do integrovaného plánu rozvoje města, na který byla vyhlášena v pořadí již devětatřicátá výzva z ROP Střední Morava. Kromě městských projektů je do výzvy zahrnuta i oblast podpory 2.4 Podpora podnikání.

Konkrétně město Olomouc může předložit projekty na rozšíření učeben v rámci stávajících základních škol nebo mateřských škol, nebo se může pustit do vybudování nových prostor vzdělávacích institucí doplněných o moderní vyučovací techniku. V ROP Střední Morava je na tyto aktivity pro město Olomouc vyčleněno 20 milionů korun.

Dále budou v rámci vyhlášené výzvy rozpracovány již schválné koncepty z oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. Jedná se o koncept revitalizace Sila Olomouc (22 mil. Kč), revitalizaci brownfields Pavlovická (71 mil. Kč) a Seniorcentrum Wolkerovy sady (45 mil. Kč).

Všechny tyto projekty musejí být na Úřad Regionální rady předloženy do 20.února 2013.

 

Dokumentace k vyhlášené výzvě.