Olomouc a Zlín bude mít nové tramvaje a trolejbusy

tramvaj.jpg Dopravní podnik města Olomouc a Zlín-Otrokovice budou za podpory Regionálního operačního programu Střední Morava pořizovat nové tramvaje a trolejbusy. Využijí k tomu dotaci ve výši 523 miliony korun. Do dvou let do městských ulic vyrazí 43 nových vozidel.

V Olomouci se bude jednat o nákup 14 obousměrných tramvajových vozidel a o modernizaci 4 stávajících jednotek. Tramvaje budou splňovat veškeré nároky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu. Vnitřní prostorové uspořádání vozidel bude přizpůsobeno přepravě kočárků, vozíků pro invalidy a povelový systém bude splňovat nároky pro nevidomé a slabozraké. První tramvaje na trať vyjedou na konci roku 2012, poslední dodávka proběhne do konce roku 2013. Celkové náklady na obnovu vozového parku přijdou na 441 milionů korun, z toho 272 miliony bude poskytnuto z dotace ROP Střední Morava.

Ve Zlíně Dopravní společnost Zlín – Otrokovice nakoupí ve čtyřech různých typech 25 nových trolejbusů. V plánu je nákup čtyř 12metrových a jedenácti 18metrových vozů na elektriku, dále potom šesti 12metrových a čtyř 18metrových kloubových trolejbusů s hybridním pohonem. Nákup prvního trolejbusu proběhne v únoru 2013, kompletní nákup všech 25 vozidel bude uzavřen v dubnu 2015. Celková částka za pořízení nových trolejbusů se pohybuje okolo 400 milionů korun, ROP Střední Morava přispěje dotací ve výši 251 milionů korun. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice navíc pro všechna vozidla MHD nakoupí 88 nových palubních počítačů, vč. modemů pro preferenci a koordinaci dopravy a zavede elektronický odbavovací systém pro cestující MHD (bezkontaktní čipové karty). To vše do poloviny roku 2013 za podpory ROP Střední Morava ve výši 20 milionů korun.

Veškerá nově pořizovaná vozidla s dotací ROP Střední Morava, musí splňovat minimálně Euro 5. V současnosti byl schválen nákup 94 autobusů s ekologickým provozem, 43 tramvají a trolejbusů a 7 vlakových jednotek. Vše celkem za 466 milionů korun. Ekologické autobusy už jezdí v Olomouci, Prostějově, Uherském Hradišti nebo Kroměříži.

Celkem bylo v dopravě doposud schváleno 161 projektů za 4,9 miliardy korun, z toho jsou již hotovy projekty za 3 miliardy. V ROP Střední Morava je na dopravu vyčleněno 6,1 miliardy korun z celkového množství 16,8 miliard pro rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje.