Okolí kostela sv. Josefa v České Vsi doznalo velkých změn

IMG_1771.jpg Přístup k vytíženému a navštěvovanému prostoru v okolí kostela sv. Josefa v centrální části obce je nyní daleko bezpečnější.  Součástí komplexní revitalizace veřejného prostranství u kostela bylo vyřešení vhodnějšího vjezdu na frekventovanou silnici první třídy. K dispozici je parkoviště s dostatečnou kapacitou, prostor pro odpočinkové aktivity dětí i relaxaci dospělých, nové chodníky, veřejné osvětlení a signální pásy pro nevidomé.  Slavnostní ukončení projektu financovaného z prostředků Evropské unie se koná v úterý 15. listopadu 2011 v 15.00 hodin. Pro veřejnost je připravena prohlídka s výkladem.

Na financování se podílela Regionální rada soudržnosti Střední Morava, jejímž prostřednictvím obec získala z Evropské unie více než 7,2 miliony korun. Česká Ves přispěla ze svého rozpočtu 1,9 milionem korun. Celkové náklady činí více než 9,5 milionu korun. „S veškerými úpravami i změnami jsme velmi spokojení. Revitalizace se povedla a přispěla ke zvýšení atraktivity prostředí v okolí dominanty obce. V rámci rekonstrukce jsme museli přemístit do jiné části prostoru dva památníky. Na bezpečnějším místě - dál od automobilové dopravy a blíže ke kostelu - stojí nyní dvě stě let starý morový sloup,“ připomněl starosta Petr Mudra. Nejvíce komplikací na stavbě vznikalo při výkopových pracích zejména při nutném vybudování přeložek původních sítí, jinak vše probíhalo bez problémů a ve stanoveném termínu. Zajímavostí je, že obyvatelé obce dostali možnost se k projektu vyjádřit a spolupodíleli se na finálním řešení.

 

Kostel sv. Josefa v České Vsi je dílem architekta Antona Schneidera z Mariánských Lázní. Byl postaven v roce 1926 ze sbírek darů katolíků, dva roky trvalo vybavení interiéru, k vysvěcení došlo v roce 1928. V roce 2009 byl kostel opraven.

 

Kromě České Vsi bylo okolí kostela z evropských peněz upraveno i v obci Soběchleby na Přerovsku, kde dotace z ROP Střední Morava činila 6 milionů korun.