Od června lze monitorovací zprávy vkládat do BENEFITu

MO_PC.jpg Od 1. června 2009 jsou příjemci dotací z ROP Střední Morava povini vkládat Monitorovací hlášení/zprávy do webové aplikace BENEFIT7. K tomu jsou připraveny i veškeré elektronické formuláře.  

Tuto povinnost upravuje Metodické oznámení č. 25, které je včetně vzorových formulářů k dispozici v sekci Pro žadatele/Pro příjemce, pod odkazem Metodická oznámení.

Přímý odkaz je k dispozici ZDE.