Obce žádají o dotace na podporu turismu

paleta_euro.jpg Obce se nebojí žádat o evropské peníze na podporu cestovního ruchu. Ukázala to uzávěrka sedmnácté výzvy, která odkryla více než trojnásobný převis poptávky v této oblasti.

Do podoblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby bylo na Úřad Regionální rady odevzdáno 38 projektů za 446 milionů korun. Výzva je přitom omezena 130 miliony korun. Své projekty předkládaly zejména obce či nestátní nezisková zařízení. Mezi aktivitami bylo například značení kulturních a památkových cílů, vybudování veřejných sportovních areálů, ale také řada objektů na podporu rozvoje tradic a kulturního dědictví v regionu.

O projektech odevzdaných v této výzvě bude Výbor Regionální rady s největší pravděpodobností jednat na svém květnovém zasedání.