Obce mají poslední příležitost upravit svá centra z ROP Střední Morava

STAR___HROZENKOV_2010.jpg Poslední příležitost získat peníze z Regionálního operačního programu Střední Morava na úpravu návsí a náměstí mají obce od pěti set do pěti tisíc obyvatel. Je pro ně připraveno 227 milionů korun ve výzvě, která je vyhlášena ve středu 9. května.

„Obce s 500 až 5 000 obyvateli mohou předkládat projekty na revitalizaci a komplexní řešení veřejných prostranství v centrálních částech obcí. Za ty je považováno území s převažující koncentrací služeb a občanské vybavenosti,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Omezení na centrální místo v obci je oproti dvěma předcházejícím výzvám v této oblasti novinkou. „Na fyzickou revitalizaci území jsme v minulosti vyhlásili již dvě výzvy a to v roce 2007 a 2010. Obě se setkaly s enormním zájmem ze strany obcí, kde poptávka převyšovala finanční možnosti až osminásobně. Proto bylo přistoupeno k zúžení na centrální část obcí“ doplnil Matulík. Z celkového počtu 160 předložených projektů za 1,3 miliardy korun jich bylo Výborem Regionální rady schváleno 76 v hodnotě 650 milionů korun. Už dnes mají z ROP Střední Morava upraveno veřejné prostranství například ve Velké Bystřici, Citově, Vlčnově či ve Vysokém Poli.

 

Současně budou devátého května vyhlášeny výzvy v rámci tzv. Integrovaných plánů rozvoje území na modernizaci a zpřístupnění sportovišť základních škol a vytvoření moderního zázemí v základních a mateřských školách města Olomouc (25 mil. Kč), revitalizaci zeleně a přístupových ploch ve Zlíně (113 mil. Kč). Na podporu inovačních aktivit prostřednictvím tzv. inovačních voucherů, jejichž cílem je podpora spolupráce mezi podnikateli a univerzitami je vyčleněno 10 mil. Kč (výše příspěvku je omezena na 200 tis. Kč na firmu). Celkem bude z ROP Střední Morava k dispozici 375 milionů korun. Projekty v pořadí již dvaatřicáté výzvě z ROP Střední Morava kraje, obce a podnikatelé předkládat do 10. července letošního roku.

 

Regionální operační program Střední Morava má na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje v letech 2007 až 2013 přiděleno 17,5 miliard korun. Z toho jsou již projekty za 14,5 miliard schváleny Výborem Regionální rady. Ze 732 projektů jich je už 514 ukončeno a slouží nejen místním obyvatelům, ale i turistům. Celkem bylo na účty příjemců dotace z ROP Střední Morava Úřadem Regionální rady proplaceno devět miliard korun.

 

Konkrétní vyhlášené oblasti a podoblasti podpory: