Obce dostanou 343 miliony na nové návsi a jiná veřejná prostranství

STAR___HROZENKOV_2010.jpg Šedesát devět obcí Olomouckého a Zlínského kraje bude mít nové návsi a upravená veřejná prostranství. ROP Střední Morava jim přispěje částkou 343 miliony korun. Tento týden o tom rozhodl Výbor Regionální rady.

Na konci března letošního roku obce předložily na Úřad Regionální rady celkem 118 projektových žádostí za 568 milionů korun. V Olomouckém kraji to bylo 72 obcí, které žádaly o 372 miliony korun a ve Zlínském kraji to bylo 48 obcí, které žádaly o 196 milionů korun. Dotaci z ROP Střední Morava získalo 69 obcí, které tak mohou na úpravu návsí a veřejných prostranství investovat 343 miliony korun. V Olomouckém kraji je to 42 obcí, které budou realizovat projekty za 228 milionů korun. Patří mezi ně například obec Troubky (dotace ROP 2,5 mil. Kč), Těšetice (7,7 mil. Kč) nebo obec Černá Voda na Jesenicku (7,1 mil. Kč). Ve Zlínském kraji bylo podpořeno 27 obcí, které na revitalizaci veřejných prostranství získaly celkem 115 milionů korun. Mezi obce, které získaly dotaci z ROP Střední Morava, patří například obec Želechovice nad Dřevnicí (dotace ROP 3 mil. Kč), Strání (5,1 mil. Kč) nebo Tupesy (4,1 mil. Kč).

 

Od roku 2007, kdy v Olomouckém a Zlínském kraji funguje ROP Střední Morava, obce od 500 do 5 000 obyvatel, které mohou žádat právě na fyzickou revitalizaci území z ROP Střední Morava, předložily celkem 362 projektových žádostí za 2,6 miliardy korun a k financování z ROP bylo schváleno celkem 147 projektů za 1,1 miliardy korun.

 

Na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje bylo v ROP Střední Morava v letech 2007 až 2013 původně vyčleněno celkem 17,5 miliardy korun. Mezi největší příjemce dotace z ROP Střední Morava patří města a obce (42% z celkové alokace programu), dále kraje (36%), podnikatelé (17%), neziskové organizace (3%) a Regionální rada (2%).

 

Seznam projektů podpořených v podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území