O inovační vouchery mají podnikatelé v regionu zájem

home.jpg Celkem 145 žádostí o inovační voucher v celkovém objemu dvaceti milionů korun předložili na Úřad Regionální rady podnikatelé, kteří mají zájem o zlepšení konkurenceschopnosti na trhu s podporou ROP Střední Morava i obou krajů.

Inovační voucher je žádost, na základě které podnikatel, jehož firma sídlí v Olomouckém či Zlínském kraji, plánuje především vytvořit a do výroby zavést nový či inovativní produkt. Na vývoji bude spolupracovat s některou z partnerských univerzit. Cílem této spolupráce je posílení konkurenceschopnosti firmy na stávajících trzích či získání trhů nových. ROP Střední Morava na tuto spolupráci přispívá částkou 149 tisíc korun, za kterou podnikatel nakupuje od univerzity služby, které zvýší jeho inovační potenciál.

V Olomouckém kraji bylo předloženo 47 žádostí o inovační voucher v hodnotě 6,6 milionů korun, ve Zlínském kraji to bylo 98 voucherů za 14 milionů korun. Ve Zlínském kraji se jedná už o druhé kolo výzvy. V prvním bylo podpořeno 47 podnikatelských subjektů a rozděleny 3 miliony korun z ROP Střední Morava. Z projektů, které jsou už dnes realizovány lze zmínit například záměr společnosti TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o., která ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, stavební fakultou, řeší projekt „Využití elektrárenských popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných betonů.“ Za bezmála 150 tisíc z ROP Střední Morava firma získá návrh nového technologického postupu, včetně zpracované metodologie. Stejným příkladem může být i firma JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., která za obdobný příspěvek z ROP Střední Morava získá od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Centra polymerních systémů, analýzu zdrojů plastů vstupujících do výrobního procesu recyklace. Firma tak od univerzity získá charakteristiku materiálu a návrh optimalizované receptury pro výrobu regranulátu. Největší zájem mají podnikatelé o spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a s brněnským VÚT.

V každém kraji ROP Střední Morava přispěje na inovační vouchery částkou 5 milionů korun a po necelých dvou milionech přispějí Olomoucký a Zlínský kraj ze svého rozpočtu. O tom, které inovační vouchery budou podpořeny, se bude s největší pravděpodobností rozhodovat v dubnu letošního roku.