Nový vzor smlouvy pro podoblast podpory 1.2.1

vlajka_EU02.jpg Nový vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava v rámci aktuálně vyhlášené výzvy č. 18/2010 schválil na svém korespondenčním jednání Výbor Regionální rady.

Tyto vzory smluv jsou uplatňovány pouze pro integrovaný projekt a související individuální projekty, které budou předloženy v rámci podoblasti podpory 1.2.1. Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky, a to skupiny podporovatelných aktivit B „Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (informační systémy, systémy umožňující přednost dopravních prostředků hromadné dopravy na křižovatkách apod.)“, které jsou sdruženy do integrovaného projektu.

 

Aktuální vzor smluv o poskytnutí dotace pro podoblast podpory 1.2.1 je k dispozici ZDE.

 

V případě potřeby konzultace postupu prosím kontaktujte oddělení řízení projektů v příslušném kraji.