Novinky ve webové aplikaci BENEFIT

slo__kyEU01.jpg od 1.6.2009 dojde ke spuštění předkládání monitorovacích hlášení nebo zpráv s vazbou na zjednodušenou žádost o platbu (v současné době je zadávána v BENEFIT7 pouze zjednodušená žádost o platbu) ve webové aplikaci BENEFIT7.

Od tohoto data bude nutné podat oba dokumenty v elektronické podobě, z důvodu ověření podpisu příjemce však budou předkládány i nadále dokumenty vytištěné z IS, včetně všech povinných příloh.

Do 3.6.2009 budou na webových stránkách RR SM k dispozici aktualizované Instrukce k vypracování webové aplikace BENEFIT7, kde bude nová forma předávání monitorovacích zpráv detailně popsána.

Na zjednodušené žádosti o platbu (vytvořené v BENEFIT7) finalizované před 1. 6. 2009 se povinnost elektronických monitorovacích zpráv nevztahuje a příjemci, kteří finalizují v BENEFIT7 zjednodušenou žádost o platbu do konce měsíce května vyplňují a předkládají monitorovací zprávu pouze v tištěné podobě.

Pro žádosti o platbu, které však budou finalizovány po tomto datu (přestože byly rozpracovány ještě v květnu), již platí, že k nim musí být vytvořena elektronická monitorovací zpráva v BENEFIT7.

Systém je nastaven tak, že od 1. 6. 2009 může příjemce finalizovat (a tedy odevzdat) zjednodušenou žádost o platbu v BENEFIT7 až tehdy, pokud má vytvořenou a finalizovanou monitorovací zprávu v elektronické formě.

Vzhledem k výše uvedenému, doporučujeme příjemcům, kteří mají ve finančním plánu uvedený termín pro předložení monitorovací zprávy s žádostí o platbu na přelomu května a června 2009 zvážit, zda chtějí podat svou žádost o platbu do konce měsíce května 2009, tedy bez nutnosti vyplňovat monitorovací zprávu v BENEFIT7, nebo zda naopak chtějí s podáním žádosti o platbu počkat na dobu po 1. 6. 2009 (a vyplnit tak v BENEFIT7 jak zjednodušenou žádost o platbu, tak i monitorovací zprávu).