Nové výzvy předpokládají nové vzdělávání

__kolen___web.jpg Výzvy vyhlášené z Regionálního operačního programu Střední Morava do konce roku 2009 budou doprovázet semináře a konzultační dny určené potenciálním žadatelům o dotaci z ROPu.

"Zhruba na půl roku se úřad ponořil do fáze vyhodnocováví výzev vyhlášených v roce 2008. Výsledkem je nový systém hodnocení projektů, který předpokládá dvouetapovost při hodnocení předložených projektů," řekl Zdeněk Bogoč, vedoucí Odboru metodiky a monitoringu. V první etapě budou žadatelé předkládat projektový záměr podpořený marketingovou analýzou. V této fázi bude záměr předložen k posouzení Výboru Regionální rady. Ten vybrané záměry doporučí nebo nedoporučí k dalšímu dopracování. "Od nově nastaveného systému hodnocení si slibujeme zejména úsporu finančních prostředků žadatelů a také intenzivnější komunikaci pracovníků úřadu s žadateli," pokračoval Bogoč. Nový systém by měl omezit formální nedostatky, na které byly v minulém období vyřazeny některé z předložených projektů.

Výše avizované změny budou prezentovány na seminářích a kontultačních dnech pořádaných úřadem v souvislosti s aktuálně vyhlášenou výzvou. Na začátku září letošního roku pak úřad připravuje konferenci k novému systému hodnocení jak v Olomouci, tak i ve Zlíně. Veškeré termíny vzdělávacích akcí budou vždy okamžitě zveřejněny na webových stránkách Regionální rady pod odkazem Semináře.

Výzvy