Nové stálé expozice 14. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU se otevírají veřejnosti

zlin.jpg Nové stálé expozice ve 14. budově – součásti 14|15 BAŤOVA INSTITUTU - se otevírají veřejnosti. Prvním dnem, kdy zpřístupněné expozice budou obdivovat běžní návštěvníci, je středa 1. května – Svátek práce. Realizátorem projektu je Zlínský kraj  a ROP Střední Morava přispěl dotací ve výši 486 mil. Kč.

„Po rekonstrukci Baťova mrakodrapu je projekt konverze budov 14 a 15 do podoby kulturního komplexu dalším naším činem pro veřejnost a ve veřejném zájmu, který bude sloužit našim občanům, jejich vzdělání, kulturnímu vyžití a duševnímu obohacení,“ hodnotí jeden z vrcholných okamžiků procesu hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Ve 14. budově se kromě právě zpřístupňovaných stálých expozic nazvaných PRINCIP BAŤA / Dnes fantazie, zítra skutečnost (muzeum) a ŘÁDY VIDĚNÍ, PROSTOR ZLÍN (galerie) usídlily krajem zřizované kulturní instituce – příspěvkové organizace. Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajská galerie výtvarného umění a servisní organizace 14|15 Baťův institut.

„Po desítkách let provizoria umístění Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se naplňuje touha několika generací muzejních pracovníků sídlit a působit ve vlastních rozsáhlejších prostorách s moderně vybaveným zázemím, které odpovídá podmínkám hodným vyspělosti a technické úrovni současné doby,“ uvádí Antonín Sobek, ředitel Muzea jihovýchodní Moravy, k přestěhování této instituce do 14. budovy i otevření nové stálé expozice. „Na velké ploše muzea nabízíme novou stálou expozici „PRINCIP BAŤA / Dnes fantazie, zítra skutečnost“ představující, po mnoha letech mlčení, baťovský systém v celém jeho významu a zahrnující i stávající aktualizované expozice ze zlínského zámku Film a Moderní cestovatelství,“ dodává Sobek.

Ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Václav Mílek k významu otevření nové stálé expozice galerie říká: „Dosud nikdy neměli návštěvníci galerie možnost vidět její sbírky v takové šíři, jak to nabízí nová stálá expozice. A to nehovořím o komfortu pro návštěvníky v podobě výtahů, odpočinkových zón, sociálních zařízení s dostatečnou kapacitou a dalších atributech. Galerie se díky novým prostorám může bez ostychu postavit po bok významným evropským muzeím umění.“

Proces konverze však pokračuje. V září 2013 bude otevřena budova 15, v níž najde své nové hlavní sídlo Krajská knihovna Františka Bartoše. Rovněž zde budou takřka v jednom celém patře kanceláře některých oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje.

Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajská galerie výtvarného umění a Krajská knihovna Františka Bartoše přestěhováním do nových prostor 14|15 BAŤOVA INSTITUTU právní subjektivitu neztratily. Avšak pro správu komplexu, společný marketing a PR byla Zlínským krajem založena příspěvková organizace 14|15 Baťův institut.

 

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz