Nová verze programového dokumentu IROP byla odeslána Evropské komisi

handshaking.jpg Od července 2014, kdy vláda schválila návrhy operačních programů, probíhá oficiální vyjednávání s Evropskou komisí o podobě a zaměření jednotlivých programů. Dle pravidel daných evropskou legislativou je Komise posuzuje z pohledu připravenosti a souladu s  prioritami EU i cíli, ke kterým se Česká republika zavázala v rámci stěžejního strategického dokumentu pro čerpání fondů – Dohodě o partnerství.

6. října obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jakožto řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) první část oficiálních připomínek. Připomínky k IROP, jichž je v celkovém počtu 119, se týkají primárně strategie programu a zaměření odpovídajících specifických cílů, nastavení ukazatelů a přidělování rozpočtových zdrojů. Komise dále požaduje větší uplatnění nových principů kohezní politiky (územního integrovaného přístupu a koordinačních mechanismů pro řízení synergií mezi IROP a tematickými operačními programy) a podporu pro sociální inkluzi. Kromě připomínek k věcným tématům a procesnímu nastavení se Komise zabývá také návrhem implementační struktury IROP nebo plněním tzv. předběžných podmínek.

15. prosince byla na Evropskou komisi zaslána aktualizovaná verze programového dokumentu IROP po zapracování připomínek, po jeho odsouhlasení ministryní pro místní rozvoj a informování na vládě o stavu vypořádání připomínek k IROP. Aktuální verze programového dokumentu je umístěna na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=729681.

Doporučujeme všem potenciálním žadatelům v IROP prostudovat si aktualizovanou podobu dokumentu stran podporovaných aktivit, vhodných příjemců a dalších podmínek podpory. V případě dotazů se můžete obracet na pracovníky konzultačního servisu IROP viz http://www.rr-strednimorava.cz/obdobi-2014/poskytovani-informaci-k-moznostem-podpory-z-irop-2014-2020. MMR také po novém roce chystá sérii seminářů k IROP v jednotlivých krajích, které by měly proběhnout 11.2. ve Zlíně a 15.4. v Olomouci. Detailní informace budou v předstihu zveřejněny.

Další kolo jednání s Evropskou komisí by mělo proběhnout v prvním čtvrtletí 2015. Vyjednání programu a následné spuštění prvních výzev lze očekávat v červnu 2015.