Nemocnice v Přerově zmodernizuje pavilon radiodiagnostiky

nemp__erov.jpg Do poloviny roku 2015 bude hotová modernizace pavilonu radiodiagnostiky v nemocnici v Přerově. Olomoucký kraj na ni získal dotaci z ROP Střední Morava ve výši 30 milionů korun. Dalších 7 milionů poskytne kraj z vlastních zdrojů.

„V současné době stav budovy neodpovídá nárokům, standardům ani požadavkům na poskytování zdravotních služeb. Sociální zázemí pro pacienty je zcela nevyhovující, chybí zde prostor čekárny, ambulantní i hospitalizovaní pacienti musejí čekat na společné chodbě pro skiagrafii, skiaskopii atd. Prostory nejsou dostatečně větrány a chlazeny,“ říká Michael Fischer, náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za oblast zdravotnictví. Modernizací a změnou dispozičního uspořádání objektu radiodiagnostického oddělení dojde k celkovému zvýšení komfortu pacientů během jednotlivých vyšetření. V prvním patře vznikne centrální příjem s novými čekárnami, které budou odděleny jak pro ambulantní, tak i pro hospitalizované pacienty a vybaveny moderním elektronickým vyvolávacím systémem. Dále vzniknou tři radiodiagnostické vyšetřovny a dvě vyšetřovny pro ultrazvuk. Součástí bude i denní místnost pro pracovníky a popisovna. Fasáda budovy bude opatřena novým nátěrem. Díky novému spojovacímu koridoru dojde k propojení pavilonu radiodiagnostiky se sousední budovou Hematologicky transfuzní oddělení a lékárny, což bude pokračovat až do pavilonu interních oborů. Pavilon radiodiagnostiky každoročně využije přes 40tisíc pacientů.

 

Na investice do zlepšení zdravotnické infrastruktury přispěl ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji částkou 196 milionů korun, z toho 104 miliony putovaly do Olomouckého kraje. Z ROP Střední Morava Olomoucký kraj nakoupil například 102 nejpoužívanějších a nejdůležitějších přístrojů do sanitek Zdravotnické záchranné služby a zavedl operační systém, díky kterému se výrazně zlepšila komunikace mezi hlavním dispečinkem a posádkou vozidel záchranné služby. Došlo tím ke zkrácení doby příjezdu k pacientům.