Největší zájem byl o volnočasové aktivity

web_6.jpg První uzávěrka žádostí o financování projektů z výzvy č. 15/2009 Regionálního operačního programu potvrdila očekávání. Největší zájem byl o projekty na volnočasové aktivity a sociální služby.

První uzávěrka žádostí o financování projektů z výzvy č. 15/2009 Regionálního operačního programu potvrdila očekávání. Největší zájem byl o projekty na volnočasové aktivity a sociální služby.

„Na Úřadu Regionální rady v Olomouci a ve Zlíně se sešlo celkem 105 žádostí za více než 2 miliardy korun. Z toho více než trojnásobný převis poptávky se týkal volnočasových aktivit a sociálních služeb. Dvojnásobnou poptávku pak představovaly projekty bezmotorové dopravy v Olomouckém kraji,“ řekla vedoucí odboru řízení projektů Lenka Lokajová Hnilová. V podoblasti podpory 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit (sportovní, kulturní zařízení, bazény) bylo přijato 37 žádostí o podporu za 461 milionů korun (z ROP vyčleněno 130 mil.). Zhruba ve stejném objemu převisu poptávky se pohybovala podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb, kde bylo přijato 23 projektů za 387 milionů, přičemž alokace ve výzvě byla stanovena na 120 milionů korun. V Olomouckém kraji dvojnásobnou poptávku zaregistrovala oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava, kam bylo předloženo 13 projektů za 118 milionů korun oproti předpokládaným 50 milionům, které byly v tomto roce na tuto oblast vyčleněny v ROP Střední Morava.

Které z odevzdaných projektů budou úspěšné, se jejich předkladatelé dozvědí přibližně do tří měsíců. Zhruba takovou dobu potřebuje úřad na jejich kontrolu a hodnocení. O vybraných projektech bude rozhodovat Výbor Regionální rady na jaře příštího roku.