Navýšení alokace ROP na vzdělávání a dopravu bylo zastaveno

DSC09907.jpg Na konci května letošního roku ROP Střední Morava informoval o možnosti navýšení finančního rámce o 600 milionů korun na vzdělávání, sociální integraci, ekologickou městskou dopravu a silnice. Vyplývalo to z usnesení, které schválila Vláda ČR dne 22. května 2013. Jednalo se o řešení nevyčerpaných peněz z operačních programů ROP Severozápad a Technická pomoc.  

Realokace mohla proběhnout až po schválení Monitorovacím výborem ROP Severozápad. Ten ji však v srpnu neschválil. Takže Původně avizované výzvy zaměřené na vybavení škol technického a přírodovědného charakteru, sociální integraci, silnice a ekologickou městskou dopravu tedy nebudou realizovány. O tomto postupu byl dne 2. 10. 2013 informován i Výbor Regionální rady.