Jak na projekty financované z ROP Střední Morava

web_bro__ura_web.jpg Návod na to, jak přistupovat k projektům financovaným z Regionálního operačního programu Střední Morava obsahuje nová brožura s názvem "Jak plánovat a realizovat projekt."

Brožura zohledňuje nový model hodnocení projektů, při kterém žadatel překládá v první etapě pouze projektový záměr podpořený marketingovou analýzou potřebnosti realizace projektu v místě působení. V další etapě, po doporučení Výborem Regionální rady, pak dopracovává žádost o dotaci do její finální podoby.

Brožura je pomůckou s upozorněním, jak postupovat v jednotlivých etapách a hlavně, na co si dát pozor při přípravě žádosti. Jednotlivá doporučená vyplývají z dosavadních zkušeností administrace projektů na Úřadu Regionální rady.

Součástí publikace je i modelový příklad, jak postupovat při plánování jednotlivých postupů a prací u projektů pod a nad 10 milionů korun.

Celý text publikace ke k dispozici ZDE.