Naposledy lze žádat o peníze na sociální služby v Olomouckém a Zlínském kraji

Vset__n_senio__i.jpg Kraje, města a neziskové organizace z Olomouckého a Zlínského kraje mají poslední příležitost předložit projekty na rozvoj sociální infrastruktury v regionu. Z Regionálního operačního programu Střední Morava byla na toto téma vyhlášena poslední výzva. 

Své projekty mohou předkládat kraje, města nad 5 000 obyvatel, vč. jimi zřízených organizací, či nestátní neziskové organizace. Právě pro ně bylo z ROP Střední Morava vyčleněno 219 milionů korun. „Od 9. ledna je možné předkládat projekty na modernizaci či pořízení technického vybavení, které přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti sociální péče,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Vzhledem k tomu, že jde o poslední šanci, jak v tomto programovacím období využít peníze určené na rozvoj sociálních služeb, je z jejich strany očekáván velký zájem. „Už dnes konzultujeme přípravu projektů, které budou v polovině března předloženy k posouzení,“ doplnil Matulík. Doposud byly na podporu sociálních služeb vyhlášeny výzvy v roce 2008 a 2009, kdy v soutěži s ostatními projety uspělo celkem patnáct projektů za 305 milionů korun.
Například dnes už v plném provozu funguje projekt Bydlení pro matky/otce v tísni v Dalově u Šternberka, azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči, Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí nebo například Domov pro seniory ve Vsetíně.

 

O sto milionů mohou žádat i kraje na rozvoj krizové infrastruktury. Do poloviny března letošního roku mají příležitost předložit integrovaný projekt, který bude navazovat na krajské strategie a dokumenty integrovaného záchranného systému. Konkrétně mohou kraje žádat peníze na výstavbu či modernizaci objektů integrovaného záchranného systému, instalování bezpečnostních kamer výjezdová stanoviště či zefektivnění systému příjmu tísňových volání. Dalších 15 milionů korun bylo vyčleněno na podoblast podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel. Celkem lze v rámci aktuálně vyhlášené výzvy do 12. března letošního roku předložit projekty za 474 miliony korun.

 

Kompletní dokumentace k výzvě č. 29/2012 je k dispozici ZDE.