Nadregionální projekty v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 2. května 2005 výzvu pro předkládání individuálních projektů do podopatření 4.1.1 - Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu a podopatření 4.2.1 - Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu. Žadatelé mohou předkládat své projekty od 2. května do 30. června 2005 do 12:00 hod. na Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru rozvojových programů v cestovním ruchu. Více informací včetně příručky pro žadatele naleznete zde (odkaz na www.strukturalni-fondy.cz).