Na úpravu veřejných prostranství obce žádají téměř o 700 milionů

STAR___HROZENKOV_2010.jpg Velký zájem mezi obcemi s počtem obyvatel nad 500 vzbudila výzva na úpravu veřejných prostranství. Na Úřad Regionální rady přišlo 116 projektů v celkovém objemu 690 milionů korun. V ROP Střední Morava je pro obce vyčleněno 368,4 miliony korun.

Výzva na fyzickou revitalizaci na území obcí byla zaměřena zejména na komplexní řešení revitalizace městských a obecních částí, památkových objektů, výstavbu parkovacích ploch, na revitalizaci náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně vysázení veřejné zeleně, úpravu chodníků či odstranění nevyužitých staveb. Mezi obce, které využily příležitosti financovat revitalizaci centra obce s pomocí ROP Střední Morava, v Olomouckém kraji patří například Slatinice, Náměšť na Hané nebo Vidnava na Jesenicku. Ve Zlínském kraji je to například obec Spytihněv, Kašava či Bojkovice. Obce mohly žádat maximálně o 10 milionů korun.

 

V minulosti byly na revitalizaci veřejných prostranství pro obce od 500 do 5 000 obyvatel vyhlášeny dvě výzvy, v roce 2007 a 2010. Celkem bylo v této oblasti z ROP Střední Morava na venkově investováno 720 milionů korun. Novu centrální část obce či přilehlé okolí mají například v Němčicích nad Hanou (dotace ROP Střední Morava 21,7 mil. Kč), Moravském Berouně (38 mil. Kč), Smržicích (8,3 mil. Kč). Ve Zlínském kraji je to například Vlčnov (dotace ROP Střední Morava 7,1 mil. Kč), Dolní Bečva (10,2 mil. Kč) či Zašová (18,8 mil. Kč).

 

Na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje bylo v letech 2007 až 2013 vyčleněno 17,5 miliardy korun. Mezi největší příjemce dotace z ROP Střední Morava patří města a obce (42% z celkové alokace programu), dále kraje (36%), podnikatelé (17%), neziskové organizace (3%) a Regionální rada (2%).