Na účtech příjemců dotací z ROP Střední Morava je už 10 miliard

PENIZE_1.jpg Těsně před koncem roku 2012 Úřad Regionální rady vyplatil na účty příjemců 10 miliard korun z ROP Střední Morava. Jsou to peníze, které jsou příjemcům propláceny průběžně v době realizace projektů. Do konce roku 2015, kdy musí být ukončena realizace všech projektů ROP, zbývá ještě proplatit 7,5 miliard korun.

„Vyplacených deset miliard představuje finanční prostředky, které příjemcům průběžně vyplácí Úřad Regionální rady na základě smlouvy o poskytnutí dotace,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Týká se to zejména 565 projektů, jejichž realizace je ukončena a slouží veřejnosti, plus další stovka projektů, které jsou stále v realizaci. Mezi takové projekty patří například jihovýchodní obchvat městem Holešov (dotace ROP 247 mil. Kč), Charitní centrum sv. Ludmily v Uherském Hradišti (dotace 15,8 mil. Kč), víceúčelová hala v Němčicích na Hané (dotace 18,3 mil. Kč) nebo projekt Areálu zdraví (dotace 9,4 mil. Kč), který realizuje obec Velké Losiny. Úřadem proplacené peníze ještě putují na platební a certifikační orgán Ministerstva financí. Až ministerstvo tzv. certifikací potvrzuje, že peníze byly vyplaceny v souladu s nastavenými pravidly pro čerpání strukturálních fondů v České republice. Ze sedmnácti operačních programů, které v České republice rozdělují evropské dotace, je ROP Střední Morava v certifikaci na druhém místě.

 

Na začátku ledna příštího roku bude Výbor Regionální rady rozhodovat o tom, do jakých oblastí bude investována zbývající přibližně půl druhá miliarda korun z ROP Střední Morava. Do konce roku 2013 musí Úřad Regionální rady s příjemci uzavřít všechny smlouvy o poskytnutí dotace a do konce roku 2015 musejí být v Olomouckém a Zlínském kraji dokončeny všechny projekty, které získaly dotaci z ROP Střední Morava.